10 พ.ค. 65 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบัน SMI นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และ นายวชิระ แก้วกอ รักษาการรองผู้อำนวยการ สสว. จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล สู่คู่ค้าภาครัฐ” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศโดยเฉพาะคู่ค้ากับภาครัฐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือกับ สสว. ณ จังหวัดชลบุรี

Close Bitnami banner
Bitnami