สัมมนาออนไลน์
💥พร้อมหรือยัง ….รับมือ กฎหมายใหม่ ตรวจเข้มกิจการสารเคมี💥

พบผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาสรุป ประเด็นน่าสนใจกฎหมายเซฟตี้ใหม่ ก่อนบังคับใช้ตุลาคมนี้

วันที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ผ่านระออนไลน์ระบบ MS Teams
Link : https://url.fti.or.th/l/hdzOUc36L

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
– คุณจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
– คุณกฤตนน ยืนยิ่ง
– คุณคมกฤช หิโตปกรณ์

หัวข้อการสัมมนา ดังนี้
– ภาพรวมกฎหมายความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
– โรงงานที่เข้าข่ายและโรงงานที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฉบับใหม่
– กำหนดการบังคับใช้
– ประเด็นสำคัญของกฎหมายใหม่ที่โรงงานต้องดำเนินการตามประกาศ
—————————
📲ลิงค์ลงทะเบียน
https://forms.gle/FnhYuJnJ7kYpAU7x6
⛔️ปิดลงทะเบียน วันที่ 5 มิ.ย. 2565⛔️
—————————
☎️สอบถามข้อมูล กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
02-345-1165
arnonk@fti.or.th / rcmct@fti.or.th

Close Bitnami banner
Bitnami