หัวข้อ “Understanding Lab-Grownd Diamonds” การเจาะลึกเพชรสังเคราะห์ โดย

  • คุณทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค GIT สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3Dqh_elER_m4dAv3b5wHrQ

หัวข้อ “Jewelry Trend 2022” เทรนด์การออกแบบเครื่องประดับ โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Xca8xjwkQWKPQC6kyhwAKQ

Close Bitnami banner
Bitnami