วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวแนะนำภารกิจภายใต้การดำเนินงานของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน

Close Bitnami banner
Bitnami