ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มไทย มีการต่อยอดยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และธุรกิจในทุกรูปแบบ จนกลายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในฐานะสินค้า ‘Made in Thailand’ สร้างโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมให้ขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศ ก้าวต่อไปที่สำคัญคือการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีให้มากขึ้น ผ่านการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ สร้างรายได้ให้เติบโต ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพสินค้า ส่งเสริมการผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะในสินค้า 4 หมวดสำคัญ ที่น่าจับตามอง
1. สิ่งทอทางการแพทย์ (Medical Textiles)
2. ชุดกีฬา (Sportswear)
3. สิ่งทอในเชิงเทคนิค (Technical Textiles) และ สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textiles)
4. สิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับ BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะกลายเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

ผู้สนใจค้นหานวัตกรรมล้ำสมัย มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถสอบถามได้ที่ : กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม หรือเว็บไซต์ www.industrialclub.fti.or.th

Close Bitnami banner
Bitnami