นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม นำสมาชิก เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. โดยประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับแผนปฎิรูปสีเขียวของสหภาพยุโรป (The European Green Deal) นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของกลุ่มอลูมิเนียมอีกด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami