เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ร่วมกับศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ในรายการ Covid Forum Ep.11 “ยา-สมุนไพรไทย ใช้ให้ถูกหลักสกัดโควิด” ถ่ายทอดสดทาง Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Close Bitnami banner
Bitnami