เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยาย หัวข้อ “สัญญาณบ่งชี้ทิศทางธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพในอนาคต” ในงาน “FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย”

Close Bitnami banner
Bitnami