ธุรกิจกัญชาเพื่อสุขภาพ มีปลด มีล็อค มีปรับและมีเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและหลักกฎหมายในหลายประการ งานสัมมนาวิชาการ จึงต้องกลับมา เพื่ออัพเดทให้กลุ่มผู้สนใจในธุรกิจกัญชาเพื่อสุขภาพ

ดร.ภก.ณัฐพศุตม์  ภัทธิราสินสิริ  กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมฯ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานจัดงาน “กัญชาเพื่อชีวิต :กัญชาเพื่อธุรกิจสุขภาพ”  เปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้  จะทำให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงประโยชน์ของกัญชา และการนำไปใช้เพื่อการรักษาสุขภาพ โอกาสธุรกิจด้านกัญชา รวมถึงเรื่องของการปลูกที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่จะทำให้ได้สารสกัดในปริมาณที่สม่ำเสมอ รวมถึงความเข้าใจกระบวนการผลิตและการสกัดสารจากกัญชา การวิเคราะห์สารปนเปื้อน และ ยาฆ่าแมลงต่างๆ พร้อมอัพเดทกฎหมายที่สำคัญๆของกัญชา เพื่อการใช้อย่างเหมาะสม

จึงเป็นงานสัมมนาที่ พลาดไม่ได้ !! คณะบริหารธุรกิจ (KMITL Business School)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ตั้งใจรวบรวมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูก  การสกัด  และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  มาให้ข้อคิดและถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย  ทันกฎหมายที่สุด ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565  ณ โรงแรม Avani Atrium Bangkok ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลา 8:00- 16:00 น.และงานนี้ยกรายได้เพื่อสมทบทุนและกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สจล.

คนที่ต้องการความรู้ เชิญเข้าร่วมสัมมนาได้ ท่านจะได้รับใบรับรองการอบรม และต้นกัญชาคนละ 1 ต้นกลับบ้านด้วย คนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และต่อยอดงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิญร่วมออกบูทกันได้ ลงทะเบียนด่วน โดย สแกนคิวอาร์โค้ด ตามภาพด้านล่างนี้

Close Bitnami banner
Bitnami