ฉลากน้ำดื่ม PVC สู่คอนกรีตระบบอัด ประเภทบล็อกไม่รับน้ำหนัก ลดการใช้หินฝุ่น ดีต่อคุณ ดีต่อโลก

เป็นที่ทราบกันดีกว่า PVC เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน กันน้ำได้ 100% ทำให้เมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วไม่เปื่อยยุ่ย หรือฉีกขาด PVC ยังสามารถทนความร้อนได้ดี โดยเฉลี่ยอยู่ที่  40-60 องศาเซลเซียส ในด้านรูปลักษณ์ PVC เป็นพลาสติกที่มีผิวสัมผัสสวยงาม ใช้งานได้ง่าย หลายหลาย ด้วยคุณสมบัติสุดยอดนี้ ผู้ผลิตสินค้าจึงถึงนิยมใช้พลาสติก PVC มาทำเป็นฉลากสินค้า โดยเฉพาะน้ำดื่ม ทั้งนี้ หลังการใช้งาน ฉลากน้ำดื่ม PVC จะถูกจัดการด้วยการฝังกลบหรือเผา แต่ด้วยนวัตกรรมยุคใหม่ PVC สามารถนำกลับไปเป็นส่วนผสมของคอนกรีตได้ 

แนวคิดนี้ริเริ่มโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นครพนม และภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาไอเดียการผลิตคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก (มอก. 58-2533) ด้วยระบบการอัด โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้คือ พลาสติกจากฉลากหุ้มขวดน้ำ PVC (พอลิไวนิลคลอไรด์: พีวีซี) ซึ่งมีปริมาณมากมายในระบบการจัดการขยะประจำวัน เพื่อแทนที่หินฝุ่น วัสดุธรรมชาติประเภทหินปูนบดหยาบที่เกิดจากการโม่หิน ซึ่งมีอนุภาค 8 มม. หรือน้อยกว่า อันเป็นองค์ประกอบหลักของคอนกรีตบล็อกชนิดนี้

ผลการศึกษาพบว่า สามารถใช้เศษพลาสติก PVC ดังกล่าว เพื่อทดแทนมวลรวมจากหินฝุ่นในเนื้อคอนกรีต ได้ถึงร้อยละ 20 คอนกรีตระบบอัดที่ใช้ฉลากน้ำดื่ม PVC เป็นส่วนผสม มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้าน การใช้เป็นมวลรวมเบาเพื่อลดน้ำหนัก และใช้เพิ่มความเป็นฉนวนกันความร้อน จึงเหมาะกับการนำไปใช้เป็นคอนกรีตปูพื้นทางเดินในสนาม อิฐบล็อกสำหรับก่อกำแพงที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น รั้ว นอกจากนี้ การผลิตคอนกรีตแบบระบบอัดขึ้นรูป มีข้อดีคือใช้ปริมาณน้ำน้อย ซึ่งหมายถึงการลดปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมให้น้อยลงไปด้วย เรียกได้ว่าสามารถประหยัดทั้งปริมาณน้ำ และเนื้อปูนซีเมนต์ไปพร้อมๆ กัน

กล่าวโดยสรุป ไอเดียการใช้วัสดุทดแทนคือฉลากน้ำพลาสติก PVC ดังกล่าว ช่วยส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้หินฝุ่นซึ่งเป็นวัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งช่วยสร้างความยั่งยืนแก่ระบบนิเวศน์ในระยะยาว บวกกับแนวคิดในการรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์ หรือลดการเกิดขยะให้เหลือน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะปลายทางที่ต้องถูกกำจัด กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเชื่อว่า หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วล่ะก็ เราจะเข้าใกล้เป้าหมายเรื่อง Zero Waste ได้ในอนาคต

#ThaiPlasticClub #PVCPlastic #ฉลากพลาสติก #คอนกรีตบล็อก #ZeroWaste

ที่มา: RMUTI JOURNAL Science and Technology Vol. 14, jiralogistics.co.th และ littlebiggreen.co

เครดิตภาพ: ฉลากน้ำดื่ม Aqua

Link: https://www.facebook.com/PlasticIndustryClub.fti/photos/a.146667583745476/576478737431023/

Close Bitnami banner
Bitnami