ถอดบทเรียน ผลกระทบจากการที่อินเดียออกกฎหมายแบน พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยเฉพาะ “หลอดพลาสติก”

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดีย ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายแบน “พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว” หรือ Single Use Plastic รวมทั้งหมด 19 รายการ โดยเฉพาะหลอดพลาสติก กฎหมายนี้ครอบคลุมถึง การห้ามผลิต ขาย เก็บรักษา หรือนำเข้าพลาสติกประเภทนี้ ซึ่งทางรัฐบาลวางแผนไว้ว่าจะกำจัด Single Use Plastic เหล่านี้ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ภายในสิ้นปี 2565 

จากการห้ามใช้พลาสติก ผลกระทบที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดคือ ทำให้หลายบริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะโรงงานผลิตเครื่องดื่มในอินเดีย อาทิ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Dabur India Ltd. และ Parle Agro Pvt. ซึ่งต้องใช้หลอดพลาสติกเป็นจำนวนกว่า 6 พันล้านชิ้นต่อปี ในไลน์การผลิตน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มแบบกล่อง ซึ่งมีหลอดดูดเป็นองค์ประกอบ รวมถึงร้านอาหารอีกมากมายทั่วประเทศ ที่จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อนำเข้า “หลอดกระดาษ” จากต่างประเทศ มาใช้ทดแทนหลอดพลาสติก

ทั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตพลาสติกได้พยายามยื่นอุทธรณ์ เพื่อให้รัฐบาลยับยั้งคำสั่งแบนออกไปก่อน โดยพวกเขาได้ยกเหตุผลเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในช่วงเงินเฟ้อ บวกกับความกังวลที่ว่า แรงงานในภาคการผลิตพลาสติกจะต้องตกงาน

สาเหตุที่หลอดพลาสติก ตกเป็นเป้าหมายแรกที่ต้องถูกกำจัด เพราะไม่ได้ถูกนำมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้พวกเขาจะเห็นด้วยกับการลด Single Use Plastic แต่ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดีนัก ทั้งยังกล่าวเสริมว่า การที่ Single Use Plastic ถูกห้ามใช้ แต่กลับไม่มีวัสดุที่คุ้มทุนมาใช้ทดแทน  ก็จะกระทบกับต้นทุนการค้าขาย จนในที่สุดคนอินเดียก็จะกลับไปใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน เช่นเดิม

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดีย จะเป็นบทเรียนให้กับภาครัฐของไทย ในการพิจารณาผลกระทบจาก การออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งควรนิยามกฎระเบียบให้มีความชัดเจน อีกทั้งควรคำนึงถึงประโยชน์รอบด้าน ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน  รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะปัญหาพลาสติกใช้แล้ว ไม่ได้เกิดจากตัวพลาสติกเอง แต่เกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสม การไม่คัดแยกก่อนทิ้ง หรือทิ้งผิดประเภท ทำให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปจัดการต่อได้ยาก ฝากไว้คิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ที่มา: bloomberg.com และ voathai.com

#ThaiPlasticClub #SingleUsePlastic #PlasticStraw #IndiaBanPlastic #WasteDisposal

Link: https://www.facebook.com/PlasticIndustryClub.fti/photos/a.146667583745476/587964086282488/

Close Bitnami banner
Bitnami