สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสกรรม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 5/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

Close Bitnami banner
Bitnami