“พลาสติก” เป็นหนึ่งในวัสดุอันดับต้น ๆ ที่ถูกนำมาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลายทั้ง 7 ชนิดหลัก ๆ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด 7 ประเภทพลาสติก ได้ที่ลิงค์นี้)

พลาสติกยังช่วยทำให้งานโลติกส์ (Logistics) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. ขอนำเสนอ ข้อดีของการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกในงานโลจิสติกส์ ดังนี้

บรรจุภัณฑ์พลาสติก มีส่วนเป็นอย่างมากในการทำให้กิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกส์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม และกระจายสินค้า จากจุดเริ่มต้นไปสู่ปลายทาง ด้วยข้อดีด้านคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นประโยชน์และช่วยรองรับกระบวนการโลจิสติกส์ในหลาย ๆ ทาง กล่าวคือ พลาสติกเป็นวัสดุที่ราคาไม่แพง ทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ หาซื้อได้สะดวกง่ายดายในท้องตลาด มีคุณสมบัติด้านความเหนียว น้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า ป้องกันการซึมของอากาศ และน้ำได้ ไม่เป็นสนิม ทนต่อความชื้น ทนความร้อน-เย็น และกรด-ด่าง จึงนำไปใช้ร่วมกับวัสดุ และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ได้ดี อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Upcycling Economy)

สาเหตุที่บรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้รับความนิยมในกระบวนการโลจิสติกส์ เป็นเพราะลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะในงานโลจิสติกส์เราต้องคำนึงถึง การป้องกันความเสียหายของสินค้าที่อยู่ภายในด้วย ทั้งนี้ ปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ ได้แก่ ความเหมาะสมต่อรูปแบบการขนส่ง ช่วยลดต้นทุนตลอดทั้งกระบวนการขนส่ง การจัดเก็บในคลังสินค้า การส่งเสริมการบริหารพื้นที่ว่างในการบรรทุก หรือการออกแบบการขนส่ง ซึ่งต้องเหมาะกับสินค้าที่บรรจุภายใน การใช้วัสดุที่เบาเพื่อประหยัดค่าขนส่ง การออกแบบให้สามารถวางทับซ้อนกันได้ เพื่อการบรรทุกสินค้าได้เต็มคันรถ ความสะดวกในการยกขน และการรองรับสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส์ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการ และลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด การลดของหายและเสียหาย อาทิ ใช้พลาสติกใสเพื่อมองเห็นสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในงานโลจิสติกส์ สามารถตอบโจทย์การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้า ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทางได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ในหมู่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์เอง จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อีกด้วย

ที่มา: vkplastic.com, www.bu.ac.th และ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.

#PlasticIndustryClub #ThaiPlasticIndustry #Logistics #UpcyclingEconomy #Recycle

Close Bitnami banner
Bitnami