เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 รองประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม (คุณทองดี ปาโส และคุณปราโมทย์ ตาฬวัฒน์) เข้าร่วมต้อนรับและพบหารือกับ Mr. Ben Morley, Thailand Country Director Department for International Trade (DIT) สหราชอาณาจักร

Close Bitnami banner
Bitnami