กิจกรรมนำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม PTTGC Innovation Center จังหวัด ระยอง เพื่อศึกษาดูงานด้านนวตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด เพื่อศึกษาดูงานด้านนวตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

Close Bitnami banner
Bitnami