นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวันชัย จงจิตรนันท์ กรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.จิตติ มังคละศิริ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Mtec) เพื่อร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

Close Bitnami banner
Bitnami