สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสกรรม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 6/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Close Bitnami banner
Bitnami