ประกาศผลการสอบ หลักสูตรพิเศษ ISO/IEC 29110 class (7Class)

  1. Project planning and management
  2. QA process and Traceability
  3. Project Assessment and Tracking by tools
  4. Configuration and Repository management
  5. Architecture and S/W Design with UI/UX
  6. Software testing and Automated testing
  7. Requirement management and Change

รายชื่อผู้ประกอบการที่สอบผ่านในแต่ละ class  สามารถเข้ามาดูได้ในลิงค์ข้างล่าง

ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะออกใบประกาศให้แก่ผู้ที่สอบผ่าน โปรดรอแจ้งทางอีเมล ต่อไป
Close Bitnami banner
Bitnami