เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. มอบหมาย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส.อ.ท. และ นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา (กรรมการ ส.อ.ท. และประธานกลุ่มฯ) นายสุริยน ศรีอรทัยกุล (กรรมการ ส.อ.ท. และรองประธานกลุ่มฯ) เข้าร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair : BGJF 67th Edition จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวแถลงความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในงานมีผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,020 บริษัท จำนวน 2,004 คูหา สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 30 นับว่าเป็นงานแสดงสินค้า และเป็นเวทีการค้าสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้พบเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากทั่วโลก

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก มุ่งเน้นรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ และฟื้นฟูตลาดเก่าที่เคยเป็นตลาดสำคัญ โดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกับตลาดเป้าหมาย ด้วยการจัดทำ Mini FTA ที่ลงลึกระดับเมือง/รัฐ/มณฑลที่มีศักยภาพ เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก และมีผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในอุตสาหกรรมถึงกว่าร้อยละ 90 มีการจ้างแรงงานในห่วงโซ่อุปทานถึงกว่า 664,000 คน ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ช่างฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและฝีมืออันประณีตในการเจียระไน การขึ้นรูป รวมถึงการออกแบบ ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

Close Bitnami banner
Bitnami