จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดควบคู่กับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 (ASEW2022) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติ ครอบคลุมด้านพลังงานทดแทนการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน งาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางชั้นนำด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีแนวคิดในการจัดงานเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Close Bitnami banner
Bitnami