ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ (นายเจริญ แก้วสุกใส) รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ภาคีเครือข่าย 66 องค์กรได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยหลักการ Extended Producer Responsibility(EPR)

Close Bitnami banner
Bitnami