การประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

Close Bitnami banner
Bitnami