วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน Pack Print International and CorruTec ASIA 2022 พร้อมด้วย Mr. Gernot Ringling (Managing Director, Messe Düsseldorf Asia), Ms. Sabine Geldermann (Project Director Print Technologies, Messe Düsseldorf), นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช (กรรมการบริหาร ส.อ.ท. และนายกสมาคมการพิมพ์ไทย), นายประเสริฐ หล่อยืนยง (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย), นายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย) และนางสาวกนกพร ดำรงกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ, TCEB) ณ Hall 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง Digital Disruption พร้อมๆ กับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่เป็น SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ควรเร่งพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อตลาดโลก โดยการนำกลไกและนโยบาย BCG เข้ามาช่วยปรับปรุง และยกระดับภาคอุตสาหกรรม ให้พร้อมรองรับมาตรการที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ “carbon neutrality” ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมย์ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ภายในปี 2050 ดังนั้น การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพ จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนยุคปัจจุบันที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น

การจัดงานในปีนี้ มีบริษัทร่วมออกงานมากกว่า 200 ราย จาก 28 ประเทศ ด้วยความเป็นงานระดับสากลนี้เอง ที่ได้กลายมาเป็นจุดแข็งของ PACK PRINT INTERNATIONAL อย่างยาวนาน และตอกย้ำถึงความสำคัญในการเป็นแพลตฟอร์มที่รวมภาคธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อผลักดันตลาดในภูมิภาคให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า Pack Print International & CorruTec Asia 2022 ซึ่งจะได้พบกับการแสดงนวัตกรรมสุดล้ำจาก 3 อุตสาหกรรมเพื่อการพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ และการผลิตกระดาษลูกฟูก ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Close Bitnami banner
Bitnami