เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center) ดร. จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ณ PTT Global Chemical Public Company Limited เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และวิทยาการที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เกี่ยวกับการงานด้านวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และด้านพลังงานใหม่ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรม รวมถึงแนวคิดและแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่ง PTT Global Chemical Public Company Limited ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดยคุณเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ : Vice President – Market Intelligence and Customer Management และ  คุณกวิล ชูวิเชียร : Vice President – Application Solutions พร้อมทีมงานทุกท่าน

Close Bitnami banner
Bitnami