🔴 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ คณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เข้าเยี่ยมชม บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด โดยมีดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ให้การต้อนรับ

◊ วัตถุประสงค์ของการดูงานฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ต่อภาครัฐ เพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้สร้างความตระหนักในการประยุกต์แนวคิด INDUSTRY 4.0 ซึ่งดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกลไกการผลิตในรูปแบบที่ทันสมัย ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทุนได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ ระบบนี้จะทำงานร่วมกับคนและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ โดยใช้ Robot มาช่วยเพิ่มผลผลิต และทันต่อการจัดส่งสินค้าตามที่ตลาดต้องการ

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการที่เข้าร่วมการดูงาน อาทิ
» นายพรชัย พูลสุขสมบัติ ผู้แทนกลุ่มฯ อาหาร
» นายคณพล วงศ์พิชญวิศาล ผู้แทนฝ่าย ICTI
» นายวันชาติ สุทธิวรรณ ผู้แทนกลุ่มฯ ดิจิทัล

Close Bitnami banner
Bitnami