กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์

◊ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
◊ เวลา 13:30 -15:30 น.
◊ LIVE ผ่าน Facebook และ YouTube ของ PRISM

พบกับ ทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท. (PRISM)
และช่วงเสวนาพิเศษ “ฝ่าวิกฤตพลังงาน สู่ความยั่งยืน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
◊ คุณกุลิศ สมบัติศิริ – ปลัดกระทรวงพลังงาน
◊ คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ – ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
◊ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ – ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าตาม link (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://prism.pttgrp.com/en/events/detail/62?join=1

Close Bitnami banner
Bitnami