เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะ ในการประชุมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการออกประกาศกฎระเบียบและประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันในระดับโลกต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami