เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม(คุณเจริญ แก้วสุกใส) เข้าร่วมหาแนวทางยกระดับขีดความสามารถ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพื่อผลักดันให้เกิดความตระหนักเพื่อพัฒนาในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami