กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ GS1 Thailand ภายใต้หัวข้อ “Next Generation of Retail Business for Consumer Safety & Protection ค้าปลีกมิติใหม่ ร่วมใส่ใจผู้บริโภค” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ไบเทค บางนา รูปแบบ Hybrid เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังการบรรยายพิเศษด้านการค้าปลีกรูปแบบใหม่จากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดในระบบธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถกลับมาเข้มแข็งภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

Close Bitnami banner
Bitnami