หัวข้อการประชุม
1. ESG (Environment, Social, Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจพลาสติกที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
2. โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG (Bio-Circular-Green Economy)” หรือเศรษฐกิจชีวภาพ- เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว ที่นำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
3. ปัญหาที่อุตสาหกรรมพลาสติกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เช่น วิกฤตขยะพลาสติกที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนในอนาคต และการนำแนวคิด Extended Producer Responsibility (EPR) มาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสร้างความรับผิดชอบตลอดช่วงชีวิตของบรรจุภัณฑ์

📆กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท

📩 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน link: https://forms.gle/Xt8vZYrQyfC2NuTdA

▶️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณฉวีวรรณ/คุณเกษราภรณ์
📞โทร +66(0) 2 345 1006 / +66(0) 65 651 6532
📧อีเมล info@ftiplastic.com/kesarapornk@fti.or.th 

ดาวน์โหลด E-Brochure โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล้าง

Close Bitnami banner
Bitnami