วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คุณยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มฯ ยานยนต์ 9 บริษัท เข้าร่วมการแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” ปี 2566 ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ห้องประชุม 301) กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คุณปิ่นสักก์ สุรัสวดี) และผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนเห็นถึงความสำคัญถึงสถานการณ์และผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอาศัยในเขตเมือง กลุ่มฯ จึงมีแนวทางในการผลักดันโครงการฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับบริษัทสมาชิก ดำเนิน “โครงการคลินิกรถลดฝุ่น PM2.5” โดยในปีนี้ จะเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจากการดำเนินการ ครั้งที่ ผ่านมาบริษัทรถยนต์ได้ร่วมมือกันให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษา เพื่อลดควันดำไปแล้ว มากกว่า 252,414 คัน รวมเป็นงบประมาณกว่า 160 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 4 ในปีนี้ มีสมาชิกกลุ่มฯ 9 บริษัท และมากกว่า 1,774 ศูนย์บริการฯ รองรับรถยนต์เข้าร่วมโครงการฯ 426,000 คัน สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษา เพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยเน้นสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่หมดอายุรับประกัน โดยอายุรถยนต์ยิ่งมาก บริษัทจะให้ส่วนลดมากขึ้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนที่มีรถยนต์เก่าเข้ามารับบริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยโครงการดังกล่าว บริษัทรถยนต์จะให้บริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเพื่อบำรุงรักษารถยนต์ โดยสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถประสานศูนย์บริการใกล้บ้าน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดส่วนลดและระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากแต่ละบริษัทให้การสนับสนุนที่แตกต่างกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ shorturl.at/ejqKT

Close Bitnami banner
Bitnami