เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ และคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ คุณสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ และคุณภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย และคุณกมลวรรณ กุหลาบวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี (สพว.) เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณในความร่วมมือกับกลุ่มฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ กรมเจ้าท่า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

Close Bitnami banner
Bitnami