รู้หรือไม่? ชุดนักบินเทคโนโลยีชั้นสูงที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยภายใต้แบรนด์ COMMANDER สามารถลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้กว่า 20% ต่อปี ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ

 

ชุดบินสำหรับผู้ปฎิบัติงานทางอากาศ ก้าวล้ำ นำนวัตกรรมชุดนักบิน ฝีมือคนไทย

ผลิตโดยเส้นใย Aramid ทีมีความแข็งแรงต่อแรงดึง แรงฉีดขาด ต้านทานเปลวไฟ ทนทานต่อความร้อน ประกายไฟ และป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิต (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน NFPA, ISO)

 

ได้รับรองมาตรฐาน USAF MIL-C-83141A Type : CWU-27/P

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมสิ่งทอ ได้ที่กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02 3451171

เว็บไซต์ www.industrialclub.fti.or.th

Close Bitnami banner
Bitnami