วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 คุณวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ คุณฐิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้เข้าพบ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือถึงมาตรการ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกอย่างแท้จริง โดยได้เสนอขอความสนับสนุนผลักดันการแก้ปัญหาทางด้านภาษี คือ “ภาษีนิติบุคคลของผู้ประกอบการพลอยไทย” พร้อมทั้งได้ส่งมอบเอกสารการศึกษางานวิจัยเรื่องการปรับปรุงมาตรการภาษีและวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีของธุรกิจพลอยสีไทย จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

Close Bitnami banner
Bitnami