เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คุณเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมาคมเอทานอล เป็นต้น

Close Bitnami banner
Bitnami