เมื่อวันที่ 12 มการาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มฯ และจัดกการแข่งขันกอล์ฟ “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event” ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ กทม. ซึ่งกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันโดยมีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission) เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น Carbon Neutral Event และได้มีการเปิดใช้เปิดใช้แพลตฟอร์ม FTIX เปิดให้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตในงาน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม การซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตที่เชื่อมโยงกับระบบของ อบก.

Close Bitnami banner
Bitnami