วันที่ 19 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก นำโดย คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ ได้เข้าพบ คุณมิเรียน อ๊อตโต หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และ พันเอก นอร์เบิร์ต มอร์เคิ่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา) เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือ ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ซอยต้นสน แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Close Bitnami banner
Bitnami