วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.สาธิต พงศ์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าพบ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ชั้น 11 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด จำกัด อาคารอัลม่าลิ้งค์ ชิดลม กรุงเทพมหานคร

Close Bitnami banner
Bitnami