เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 คุณสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้เข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วาระปี 2565 – 2567
  2. พิจารณาชื่อคลัสเตอร์ วาระปี 2565 – 2567
  3. ประเด็นในการนัดหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
Close Bitnami banner
Bitnami