HMC Polymers โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ Mr.Corso Uzielli ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท แทนคุณสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ที่ครบวาระการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Mr.Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) เป็นชาวอิตาเลียนโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาด้าน Corporate Finance and International Business จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ก่อนคร่ำหวอดในแวดวงการเงินมาหลายทศวรรษ ผ่านงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ มามากมาย อาทิ CEO / Managing Director ของ LyondellBasell Industries Ltd. ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และตำแหน่งล่าสุด คือ Director, Joint Ventures Europe, Asia, and International ของ LyondellBasell Industries N.V. ที่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ (Board of Director) ของบริษัทร่วมทุนที่ LyondellBasell ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25-50 รวมถึง HMC Polymers ด้วย

จากประสบการณ์อันยาวนาน กอปรกับการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหลายประเทศ หลายภูมิภาค ทำให้ Mr.Corso Uzielli มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทั้งในด้านกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมการผลิต จึงมุ่งผลักดันให้สายการผลิตที่ 4 ของโรงงานโพลีโพรพิลีน (PP) ดำเนินการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ (Maximization) ได้เม็ดพลาสติก PP รวมกว่า 1 ล้านตันต่อปีตามเป้าหมาย และเร่งพัฒนาคุณสมบัติ (Product Development) เม็ดพลาสติก PP ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลายใน กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น สุดท้าย คือ กลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก ESG ทั้งในแง่การนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ง่ายขึ้น รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลด้วย โดยทั้งหมดจะอยู่เป็นบนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัย อันเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานทุกประเภท

Diversity and Inclusion หรือแนวคิดการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร เป็นอีกหนึ่งเรื่องทื่ Mr.Corzo Uzielli เน้นย้ำ และมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกเพศ ทุกวัยแบบเปิดกว้าง ซึ่งทั้งหมดได้หลอมรวมเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำองค์กรด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP ในภูมิภาคอาเซียน

Close Bitnami banner
Bitnami