งานสัมมนา “Plastic Talk ประจำปี 2023”
ในหัวข้องาน Carbon tax… A new threat to the plastic industry?
✅จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
✅สถานที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 9 Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

📌พบกับคณะท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ
▶️คุณบุรินทร์ อดุลวัฒนะ – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
▶️คุณสุกัญญา บุญเนือง – บจก. ไอเอชเอส โกลบอล (ประเทศไทย)
▶️คุณกรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ – สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
▶️คุณณัฐกร ไกรกุล – บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
▶️คุณสมศักดิ์ บริสุทธิ์ธนะกุล – บมจ. ทีพีบีไอ
▶️ผู้ดำเนินรายการ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้เกียรติขึ้นบรรยายให้ความรู้ และอัพเดทสถานการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ อีกทั้งผู้สนับสนุนทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดงานสัมมนานี้ขึ้นได้

Close Bitnami banner
Bitnami