วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณภราดร จุลชาต ประธาน PPP Plastics และทีมงานโครงการระยองเลสต์เวสต์ ส่งมอบเครื่องจักรให้ผู้แทนจังหวัดระยองนำโดยท่านอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท้องถิ่นจังหวัดระยองและนายกเทศมนตรี นายกอบต.และผู้แทนอปท. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมชุมชนต้นแบบ

Close Bitnami banner
Bitnami