วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 คุณวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้เข้าพบ คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้บริหารของ DITP เนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือถึงมาตรการ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกอย่างยั่งยืน โดยได้นำเสนอถึงประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้

💎 ปัญหาทางด้านภาษีนิติบุคคล ของอุตสาหกรรมอัญมณี การนำเสนอการจัดเก็บภาษีของธุรกิจพลอยสีไทยแบบใหม่ (ภาษีแบบเหมา (Carat Tax))

💎 การขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม วัตถุดิบเงิน

💎 การขอความสนับสนุนการทำ country image ให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการจะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง การผลิตและการค้าของโลก อย่างยั่งยืน

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
#อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

Close Bitnami banner
Bitnami