วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ มอบหมาย ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และเหรัญญิก เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 จัดโดย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย (GJPCT) ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

        โดย งาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของอาเซียนสู่ตลาดโลก เพื่อตอบโจทย์แนวคิด Soft Power ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว และใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล

        งาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยคาดว่า มีผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 1,000 ราย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อส่งเสริผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องปรับให้เข้มแข็งต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami