เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้มีการขอเข้าพบผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนี้ง
1.การเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย.
2.การเสนอให้บริษัทที่ขึ้นทะเบียนรายแรก ขอ Data Exclusivity 5 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) และข้อจำกัดในการขอขึ้นทะเบียน
3.การใช้โรงงานเพื่อการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง รวมไปถึงการขอประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4.การกำหนดโดสในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อการส่งออกที่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้
5.การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
6.การเสนอให้เพิ่ม Positive List เพื่อความชัดเจนในกระท่อมและกัญชา
7.การจัดทำโลโก้ HBS เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ
8.การจัดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Close Bitnami banner
Bitnami