เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. ความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขึ้นทะเบียนตำรับของยาสมุนไพรสำหรับสัตว์
  2. ความคืบหน้าการใช้ห้องปฎิบัติการตรวจโลหะหนักของยาแผนโบราณพัฒนาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  3. ความคืบหน้าการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ
  4. สรุปประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1/2566
Close Bitnami banner
Bitnami