เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 21 บริษัท

Close Bitnami banner
Bitnami