เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม เพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ทั้งนี้ ได้มีบรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดย ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์ และแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทย (TASPO) โดยคุณรัฎดา ลาภหนุน

Close Bitnami banner
Bitnami