เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 บริษัท

Close Bitnami banner
Bitnami