เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้ร่วมจัดสัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างไร เพราะเหตุใดอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก/กลาง (SME) หรือแม้แต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้ รวมทั้งภาคธุรกิจควรต้องปรับตัวอย่างไรภายหลังการมีกฎหมาย EPR และแนะนำเทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทั้งรักษ์โลกและสามารถสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจเครื่องสำอาง

Close Bitnami banner
Bitnami